ORK - Meldepliktig handel egne aksjer

25.06.2002: Orkla ASA har den 24.06.2002 kjøpt 100.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 146,55.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 9.538.902 aksjer.
Generalforsamlingen vedtok i mai å amortisere 2.944.670 egne aksjer, og amortiseringen antas gjennomført i august (og er således ikke reflektert i ovenstående.)