ORK - Meldepliktig handel Elkem

22.02.02: Orklas Investeringsvirksomhet har den 21. februar 2002 kjøpt 110.900 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 180,- per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 17.244.061 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 35,0%.