ORK - Meldepliktig handel Elkem

21.02.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 20. februar 2002, kjøpt 122.550 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 180,- per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 17.133.161 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 34,8%.