ORK - Meldepliktig handel Elkem

Orklas Investeringsvirksomhet har den 19. februar 2002, kjøpt 297.000 aksjer i Elkem ASA. Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179,75 per aksje.
Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 17.010.611 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 34,5%.