ORK - Meldepliktig handel Elkem

28.02.02: Orklas Investeringsvirksomhet har den 28. februar 2002 kjøpt 1.751.520 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 180,- per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.995.581 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,5%.