ORK - Meldepliktig handel Sveaas

Styremedlem Christen Sveaas og hans heleide selskap AS Holding har 20. august 202 solgt henholdsvis 5.700.000 og 1.436.000 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 131.-. Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveaas etter salget er 12.464.777.