ORK - Meldepliktig handel

Styremedlem Christen Sveaas' heleide selskap Kistefos AS har, i dag, 9. august 02 kjøpt 1.339.000 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 132,-, og samtidig videresolgt aksjene i derivatmarkedet til samme kurs, med tilbakekjøpsplikt på kurs NOK 134,74 den 11. november 02.

Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveaas er uforandret; 19.600.777, tilsvarende 8,94% av antall utstedte aksjer.