ORK - Melding til Oslo Børs

21.09.2001: Orkla ASA har i dag, 21. september 2001, forlenget sin betingede aksept av 10. juli, som ble forlenget 15. august 2001, vedrørende Sampos tilbud om erverv av Orklas 27.648.956 aksjer i Storebrand ASA, til 22. november 2001.