ORK - Melding til Oslo Børs

21.09.2001: Orklas Investeringsvirksomhet har i dag, den 21. september 2001, kjøpt 145.000 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 134,99 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 15.655.862 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 31,8%.