ORK - Melding til Oslo Børs

Orkla ASA har idag, 15. august 2001, forlenget sin betingede aksept av 10. juli vedrørende Sampos Tilbud om erverv av Orklas 27.648.956 aksjer i Storebrand ASA, til 21. september 2001.