ORK - Melding til Oslo Børs

27.09.2001: Orklas Investeringsvirksomhet har den 26. september 2001, kjøpt 8.500 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 135,41 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 15.664.362 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 31,8%.