ORK - Møte i Bedriftsforsamlingen

Det er i dag (14.05.01) avholdt møte i bedriftsforsamlingen.

Harald Arnkværn ble valgt til ordfører og
Svein Erik Amundsen ble valgt til varaordfører

Videre ble det oppnevnt en egen valgkomite for valg av aksjonærvalgte medlemmer av styret bestående av;
Harald Arnkværn, leder
Elisabeth Grieg
Tore Lindholt
Allan Åkerstedt

Valgkomiteen suppleres med det ansattevalgte medlemmet Harald Johansen for valg av styreformann.
Neste møte i bedriftsforsamlingen er 27.06.01