ORK - Oppkjøp av Atisholz godkjent

Dato: 04.12.02

Borregaard har den 04.12.02 formelt overtatt det sveitsiske selskapet Atisholz AG etter at nødvendige myndighetsgodkjennelser og avtalemessige forutsetninger er på plass. Atisholz AG vil endre navn til Borregaard Schweiz AG og vil ledes av adm. direktør Gunnar Vikström som kommer fra stillingen som direktør for Borregaard LignoTech.

(Jfr. børsmelding datert 04.09.02.)