ORK - Orklas årsrapport 2001

05.04.2002: Orklas årsrapport for 2001 er nå tilgjengelig i pdf-format på Orklas Internettsider www.orkla.no.

Trykt utgave av årsrapporten sendes i løpet av neste uke (uke 15) i posten til aksjonærer, investorer, analytikere, journalister og andre som følger selskapet.

Pdf-utgaven av årsrapporten er også vedlagt på Oslo Børs' hjemmesider www.ose.no.