ORK - Presentasjon av resultat for 2. kvartal 8. august 2002

Presentasjon av resultat for 2. kvartal - direkte overføring og telefonkonferanse
Orkla rapporterer 2. kvartal på torsdag 8. august 2002. Resultatet offentliggjøres kl 0800 og vil presenteres til investorer og analytikere på følgende måter:
 
1) Materiale
PowerPoint-presentasjon, regneark og kvartalsrapport blir tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no og www.orkla.com like etter kl 0800.
 
2) Direkte overføring (på norsk)
Både presentasjonen som finner sted i Oslo kl 0900 og den etterfølgende spørsmål-og-svar-sesjonen vil bli gitt på norsk og overført direkte til Orklas internettsider www.orkla.no.
 
3) Foredrag (på engelsk)
Foredraget som holdes på presentasjonen oversettes til engelsk og blir tilgjengelig på www.orkla.com kort tid etter at presentasjonen er ferdig.
 
4) Telefonkonferanse (på engelsk)
Telefonkonferansen starter kl 1500. En kort oppsummering (10-15 minutter) av presentasjonen vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta, vennligst ring 800 80 119 (+47 23 000 400 dersom du ringer fra utlandet) og be operatøren om Orkla-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap. Tast * og deretter 1 for å stille spørsmål. Tast * og deretter 0 for å kontakte operatøren.
 
Et opptak av telefonkonferansen vil være tilgjengelig i to uker:
For å spille av opptaket, ring (+47) 22 76 91 21.
Tast "account number" 1181 etterfulgt av #
Tast 1
Tast "conference number" 181 etterfulgt av #
Tast 1 for å starte avspillingen.