ORK- Resultat for 2. kvartal 2002

Vedlagt på www.ose.no og www.orkla.no følger kvartalsrapport, regneark og presentasjon.

Nøkkeltall Q2-02 (NOKm, Q2-01 i parentes):
 
Inntekter 11.173 (11.534)
EBITA før andre innt./kostn. 1.113 (1.164)
Porteføljegevinster 41 (264)
Resultat før skatt 1.078 (1.486)
 
Hovedpunkter:
*Valutakorrigerte inntekter og EBITA +2%
*Blandet utvikling for Industriområdet
*Porteføljeavkastning hittil i år –0,7%
*Sterk kontantstrøm pga. redusert driftskapital