ORK - Ruud forlater Orklastyret

18.09.2002: Nordea har i dag kunngjort at Tom Ruud er utnevnt til leder av forretningsområdet Corporate and Institutional Banking fra 1. oktober.

 Denne stillingen er ikke forenlig med å fortsette som styreleder i Orkla, og Ruud har som følge av dette meddelt Harald Arnkværn, leder av Orklas bedriftsforsamling, at han trekker seg fra sitt verv.
 
- Skiftet av styreleder vil finne sted så snart dette er praktisk mulig. Arbeidet med å finne en ny styreleder starter umiddelbart, sier Harald Arnkværn i en kommentar. Som leder av Orklas bedriftsforsamling vil han lede valgkomiteens arbeid med å finne Ruuds etterfølger.