ORK - Salg av aksjer i Mecom

Orkla har solgt 146 millioner aksjer i Mecom Group Plc, tilsvarende 19,97 % av utstående aksjer, til kurs 68 pence per aksje.
Bokført gevinst er ca. 300 millioner kroner.
Orkla eier etter denne transaksjonen ingen aksjer i Mecom. Orkla eier fortsatt en selgerkreditt med gjenværende saldo på ca. GBP 53 millioner.
 
Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 11
Ole Kristian Lunde, informasjonsdirektør, Tel: +47 22 54 44 31