ORK - Salg av K-aksjer i Oyj Hartwall Abp

19.11.2001: Orkla ASA med datterselskaper eier 12.535.700 A-aksjer og 1.500.000 K-aksjer i Oyj Hartwall Abp.

Orkla har inngått avtale om salg av 1.500.000 K-aksjer, tilsvarende 14,5% av totale stemmer og 2,3% av kapitalen, i Oyj Hartwall Abp til Hartwall-Bolagen AB.
Som en følge av salget har aksjonæravtalen inklusive fortrinnsrett til kjøp av aksjer mellom Orkla og Hartwall-Bolagen opphørt.
Salget er et ledd i oppfyllelsen av de finske konkurransemyndighetenes vilkår for godkjennelse av etableringen av Carlsberg Breweries.