ORK - Salg av Orklas A-aksjer i Oyj Hartwall Abp

20.11.2001: Det vises til børsmelding datert 19.11.2001 om salg av Orklas K-aksjer i Oyj Hartwall Abp.

Orkla har nå solgt sine 12.535.700 A-aksjer i Oyj Hartwall Abp til kurs 21,1 euro gjennom et spredningssalg til nordiske og internasjonale investorer. Etter dette har Orkla ingen aksjer i Oyj Hartwall Abp. Salget er gjennomført som en følge av finske konkurransemyndigheters krav til godkjennelse av dannelsen av Carlsberg Breweries, jfr. Orklas børsmelding datert 02.01.2001.

Transaksjonen gir sammen med salget av K-aksjene en regnskapsmessig gevinst etter omkostninger og før skatt på ca. 1,35 mrd. NOK, som vil bli bokført i fjerde kvartal i inneværende år.