ORK - Styrevalg avholdt

Bedriftsforsamlingen i Orkla ble avholdt 23.08.2001. Hele styret med unntak av Kjell Almskog var på valg. Aksjonærvalgte medlemmer valgt for 2 år: Christen Sveaas (gjenvalg), Svein Jacobsen (gjenvalg), Tom Ruud, Åse Aulie Michelet. Valgt for 1 år: Frode Alhaug (gjenvalg), Bjørn Saven (gjenvalg). Tom Ruud ble valgt som ny styreformann.

Alle valg var enstemmige.