ORK - Styrevalg avholdt

30.05.2002: Bedriftsforsamlingen i Orkla ble avholdt 29.05.2002.

Styremedlemmene Almskog, Saven og Alhaug var på valg.
Følgende aksjonærvalgte medlemmer ble enstemmig valgt for 2 år :
- Kjell Almskog (gjenvalg)
- Bjørn Savèn (gjenvalg)
- Anne Birgitte Lundholt (nytt styremedlem)