Orkla 1. kvartal 2003

Hovedtrekk for konsernet i 1. kvartal

Svekket ølsalg i Europa har gitt en svak start på året for Carlsberg Breweries. For Orklas øvrige industrivirksomhet var utviklingen positiv, hensyntatt effekter av en sen påske og av strukturelle forandringer innen kjemiområdet.
 
Investeringsområdets avkastning var bedre enn Oslo Børs Benchmark Index, men vedvarende fall i finansmarkedene medførte at resultatet likevel var svakt. Pr. 1. kvartal var porteføljens markedsverdi lavere enn bokført verdi, og 668 mill. kroner er som følge av dette resultatført som tap på porteføljeaksjer. Dette tapet er imidlertid fullt reversert ved utløpet av april på grunn av positiv markedsutvikling.
 
Eierandelen i Enskilda Securities er solgt i kvartalet med en gevinst på 513 mill. kroner.
 
Orkla oppnådde etter dette et resultat før skatt på -9 mill. kroner sammenlignet med 425 mill. kroner i fjor.