Orkla - 3. kvartal 2002

Nøkkeltall Q3-02 (fjorårets tall i parentes):

Inntekter 10.545 (11.283)
EBITA 1.071 (1.044)
Porteføljegevinster -26 (-335)
Resultat før skatt 779 (370)
Kontantstrøm fra drift 1.480 (1.657)

Hovedpunkter:
- Tilfredsstillende driftsresultat i krevende markeder
- Avkastning på porteføljen -14,2 % hittil i år
 
Strategigjennomgang
Fortsatt ambisiøs vekststrategi for konsernets industrielle virksomhet.  Konsernets tosidige struktur vil bestå.