Orkla - Aker RGI overtar Orklas eierandel i Norway Seafoods

08.10.2002: De to eierne av Norway Seafoods Holding, Orkla og Aker RGI, har inngått en avtale som innebærer at Aker RGI overtar Orklas 20,6 % eierandel i Norway Seafoods Holding og blir eneste eier av Norway Seafoods Holding.

Salgsvederlaget er satt til 24 NOK per aksje, til sammen 361 millioner NOK. Som en del av oppgjøret vil Orkla overta Norway Seafoods' 14,8 % eierandel i Findus. Investeringen i Findus har ingen strategisk betydning for Orkla, og er således utelukkende en finansiell investering. Alle rettigheter knyttet til eierandelen vil bli forvaltet og utøvet av EQT Scandinavia B.V. EQT kontrollerer 100% av Findus.
 
Samtidig med aksjeoverdragelsen, og som følge av Norway Seafoods gode likviditet etter salget av American Seafoods Company, er det på Orklas konvertible lån til Norway Seafoods Holding nedbetalt hovedstol og påløpne renter med omlag NOK 190 mill. Den gjenværende del av det konvertible lånet på omlag 560 mill. løper videre i henhold til opprinnelige avtalevilkår frem til forfall 30. september 2003.