Orkla ASA: Aksjene noteres eks. utbytte i dag

Aksjene i Orkla ASA noteres eks. utbytte på kroner 2,50 fra og med i dag, 19. april 2013.


Orkla ASA,
Oslo, 19. april 2013

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf.: 97 71 32 50

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12