Orkla ASA : Aksjene noteres eks. utbytte i dag

Aksjene i Orkla ASA noteres eks. utbytte på kroner 2,50 fra og med i dag, 11. april 2014.


Orkla ASA,
Oslo, 11. april 2014

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf.: 97 71 32 50

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12