Orkla ASA: Aksjene noteres ekskl. utbytte i dag

Aksjene i Orkla ASA noteres ekskl. utbytte på kroner 2,50 pr. aksje fra og med i dag, 15. april 2016.

Orkla ASA
Oslo, 15. april 2016

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12