Orkla ASA: Aksjene noteres ekskl. utbytte i dag

Aksjene i Orkla ASA noteres ekskl. utbytte på kroner 2,50 fra og med i dag, 17. april 2015.  

Orkla ASA  

Oslo, 17. April 2015    

Ref.:  

Orkla ASA    

Direktør Investor Relations

Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no  

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12