Orkla ASA: BRG- Meldepliktig handel og flagging

BRG Holding AS, et heleid datterselskap av Orkla, har i dag solgt 14.900.000 aksjer i Borregaard ASA (BRG), tilsvarende 14,9% av totalt antall aksjer i BRG, til pris kr 26 pr. aksje. BRG Holding AS eier ingen aksjer i BRG etter gjennomføring av salget.

Salget medfører at BRG Holding AS krysser flaggetersklene på 10 og 5%, jfr. verdipapirhandelloven §4-3 (1).

BRG Holding AS er primærinnsider i BRG.


Orkla ASA
Oslo, 16. mai 2013

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50

Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Telefon: +47 928 45 828


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12