Orkla ASA : Ekstraordinær generalforsamling 2011

Ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA for behandling av styrets forslag til utbetaling av ekstraordinært utbytte ble avholdt torsdag den 3. november 2011 i Orklas lokaler i Karenslyst allé 6, Oslo.

Forslaget om utbetaling av ekstraordinært utbytte på kroner 5 pr. aksje, eksklusive aksjer i konsernets eie, ble vedtatt.

Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 4. november 2011. Utbytte vil bli utbetalt den 15. november 2011 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Orkla eier 10.345.749 egne aksjer, som representerer 1,01 % av det samlede antall aksjer i selskapet.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling følger vedlagt.


Orkla ASA
Oslo, 3. november 2011


Kontakt:
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon  +47 977 13250

Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. Skorpen Brekke
Telefon +47 22 54 44 55/ +47 930 56 093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12