Orkla ASA: Ekstraordinær generalforsamling gjennomført

Orkla gjennomførte ekstraordinær generalforsamling i dag, 25. oktober 2017, i Oslo.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til tilleggsutbytte på kroner 5,00 pr. aksje.
Utbyttet vil bli utbetalt 3. november 2017 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og tilgjengelig på www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 25. oktober 2017

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12