Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        25. august 2015
Forfall:                         25 september 2015
Kupong                       1,43 %
Tilrettelegger:              Handelsbanken Capital Markets

Orkla ASA
Oslo, 24. august 2015

                          

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: 983 66 334

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12