Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 200.000.000,-.
 
Innbetalingsdato:        20. mai 2015
Forfall:                        22. juni 2015
Kupong                       1,62 %
Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets
 
 
Orkla ASA
Oslo, 19. mai 2015
                          
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12