Orkla ASA :Emisjon av sertifikatlån

  

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:         16. april 2015
Forfall:                         16. juni 2015
Kupong                        1,48 %
Tilrettelegger:              Nordea Markets

For ytterligere informasjon kontakt:
Rune Helland Direktør IR
Mobil: 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12