Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        23. august 2018
Forfall:                        24. september 2018
Kupong                       0,77 %
Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

Orkla ASA
Oslo, 21. august 2018

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12