Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 350.000.000,-.

Innbetalingsdato:        24. september 2018
Forfall:                        24. oktober 2018
Kupong                       1,05 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA

Oslo, 20. september 2018

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12