Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        12. april 2019
Forfall:                        13. mai 2019
Kupong                       1,30 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 9. april 2019

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12