Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        4. oktober 2019
Forfall:                         4. november 2019
Kupong                       1,64 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 2. oktober 2019

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12