Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        11. november 2019
Forfall:                        11. desember 2019
Kupong                       1,73 %
Tilrettelegger:              Handelsbanken Markets

Orkla ASA
Oslo, 6. november 2019

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12