Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        22. mai 2019
Forfall:                        22. august 2019
Kupong                       1,54 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 20. mai 2019

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12