Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 400.000.000,-.

Innbetalingsdato:        8. juli 2019
Forfall:                        8. august 2019
Kupong                       1,44 %
Tilrettelegger:             Nordea Markets

Orkla ASA
Oslo, 3. juli 2019

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12