Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 400.000.000,-.

Innbetalingsdato:        11. juni 2020
Forfall:                         13. juli 2020
Kupong                       0,27 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 9. juni 2020

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12