Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        13. juni 2019
Forfall:                        16. august 2019
Kupong                       1,53 %
Tilrettelegger:             SEB Markets

Orkla ASA
Oslo, 7. juni 2019


Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12