Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 200.000.000,-.

Innbetalingsdato:        25. juni 2020
Forfall:                         27. juli 2020
Kupong                       0,30 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 23. juni 2020

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12