Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har i dag emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        4. september 2017
Forfall:                        2. oktober 2017
Kupong                       0,88 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Oslo, 31. august 2017

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Mob.: +47 99542789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12