Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-. 

Innbetalingsdato: 13. mai 2019
Forfall: 13. juni  2019
Kupong 1,28 %
Tilrettelegger: Handelsbanken Capital Markets

Orkla ASA
Oslo, 8. mai 2019


Ref.:

Vice President Group Treasury 
Arvid Østbø
Tlf.: +47 91 77 68 30

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12