Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 1.000.000.000,-.

Innbetalingsdato:        26. juli 2017
Forfall:                         26. september 2017
Kupong                       0,85 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 19. juli 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12