Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 400.000.000,-. 

Innbetalingsdato: 26. juni 2017
Forfall: 26. juli 2017
Kupong: 0,89 %
Tilrettelegger: DNB Markets

Oslo, 22. juni 2017

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Mob.: +47 99542789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12