Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 400.000.000,-.

Innbetalingsdato:        26. april 2017
Forfall:                        26. juni 2017
Kupong                       0,95 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 24. april 2017

Ref.:
Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Mob.: +47 99542789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12